Project Description

Na een aantal grote rioolwerken, uitgevoerd voor een woningcoöperatie kunnen wij hier in ook onze ervaring inzetten. Huisaansluitingen, plaatsen van kolken, maar ook volledig nieuwe rioolaansluitingen van bijvoorbeeld een bedrijventerrein aanleggen en aansluiten op het bestaande netwerk valt binnen de werkzaamheden.