Direct contact? 06-54750332|info@jbabv.nl

BESCHOEIING

2020-05-04T14:13:28+01:00

Een beschoeiing is een constructie die een oever of waterkant beschermd tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. Beschoeiingen plaatsen wij vanaf de walkant of vanaf de waterkant met behulp van drijvende pontons. | Lees verder...